Organisaties worden groter, belang organisatiestructuur neemt toe

Met oog op de toenemende omvang van bedrijven willen veel ondernemers de personele organisatie laten meegroeien, maar ze weten niet altijd hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dit met het risico dat de structuur binnen het bedrijf verslapt en/of eilandjes ontstaan met alle gevolgen vandien. Recent mocht Triple Group voor enkele ambitieuze bedrijven de personele organisatie professionaliseren, toegespitst op de glastuinbouw.

In een paar maanden tijd hebben we de organisatiestructuur mét alle functies zo kunnen inrichten dat die klaar is voor de toekomst. Soms kan dit sneller, of kost het juist meer tijd als meer factoren een rol spelen. Belangrijk is dat de organisatiestructuur de ruggengraat -het draagvlak- blijft voor alles wat de organisatie elke dag moet klaarspelen. Voor alle functies zijn functieprofielen vastgesteld, waardoor ook de taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Ook voor de toekomstige nieuwe functies, zodat ook de functieprofielen van vacatures klaarliggen en er gericht naar nieuwe medewerkers gezocht kan worden.

Beoordelen, beloning en groeimogelijkheden worden voor alle betrokkenen overzichtelijker. Dat maakt het concreet en bruikbaar. Want daar gaat het de ondernemer en ook zeker Triple Group om.

Wilt u ook uw (personele) organisatie professionaliseren op een no-nonsense aanpak? Neem dan vrijblijvend contact op met Marcel Eek 06-57565788, Ruud van der Knaap 06-23534931 of Marcel van der Zwan 06-53781510