Organisatieontwikkeling en bedrijfskundige begeleiding

Organisatieontwikkeling en bedrijfskundige begeleiding

Kwekerij Mostert

Triple Group helpt Kwekerij Mostert uit Nieuwerkerk aan den IJssel om toekomstbestendig te blijven, zodat de organisatie toekomstige ontwikkelingen kan opvangen en de ondernemers hun ambities kunnen realiseren. Gelijktijdig ondersteunt Triple Group de organisatie bij de financiële en bedrijfskundige vraagstukken.

Dankzij de kennis en kunde van Marcel Eek houden we overzicht en structuur in alle ideeën die we willen uitwerken.

Jesse Mostert

Aanleiding

De vier broers van het familiebedrijf zitten vol plannen en om die plannen te beteugelen hebben zij Triple Group benaderd. Zij beseffen dat succes valt of staat met een solide basis.

Doel

Het doel van de begeleiding door Triple Group is een toekomstbestendige organisatie neerzetten, waarmee de groeiambitie van de ondernemers gerealiseerd kan worden.

Aanpak

Samen met vader en de gebroeders Mostert heeft Triple Group de doelen bepaald en onderdelen benoemd die aandacht verdienen. Teneinde de onderneming toekomstbestendig te houden besteden we aandacht aan financiële, organisatorische, administratieve en juridische aspecten.  De verschillende bedrijfsonderdelen moeten afzonderlijk gemonitord kunnen worden, zodat op de juiste wijze tijdig bijgestuurd kan worden.

Resultaat

Het resultaat is een onderneming die op de juiste wijze gekapitaliseerd is, waarbij inzicht is de verschillende bedrijfsonderdelen.

Disciplines bij project

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Medewerker(s) bij dit project

Marcel Eek