Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Wat is de huidige bedrijfssituatie? Waar wilt u naartoe? En wat is daarvoor nodig? Uw business staat centraal met de financiële informatie als vertrekpunt. Samen creëren we overzicht, bepalen we strategie en stellen we realistische doelen. Zo krijgt u (opnieuw) grip op de organisatie. Dat geeft rust en biedt een opening voor nieuwe kansen.

Bedrijfskundige en financiële begeleiding is heel divers. Zo helpen wij onze opdrachtgevers met strategievorming, implementatie van strategie, directiebegeleiding, financieringsaanvragen en het opzetten van managementinformatie. Om ondernemers verder te brengen begeleiden we bij het herstructureren van bedrijven, bedrijfsoverdracht, het oprichten van samenwerkingsverbanden en fusies en overnames. We bemiddelen ook bij participaties en participeren zelf in ondernemingen. Tot slot fungeren we vaak als klankbord, of nemen we tijdelijk de leiding, om bijvoorbeeld de bedrijfsresultaten te helpen verbeteren of een veranderproces in goede banen de leiden.

Hoe ziet uw ideale bedrijfssituatie eruit? Onze experts denken graag met u mee.

Vanuit ons team

Annet Hooijmans

Arie Kruithof

Jill van der Salm

Luc van der Bij

Marcel Eek

Marcel van der Zwan

René Gomersbach

Ruud van der Knaap

Gerelateerde projecten

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Begeleiding aankoop bedrijf & realisatie logistiek centrum