Luc van der Bij

Sinds 2021 werkzaam voor Triple Group. Zomer 2021 studeerde Luc af aan De Haagse Hogeschool, studierichting Bedrijfskunde. Hij liep zijn stages als controller van een uitzendbureau en zijn afstudeerstage richtte hij zich op de bedrijfsactiviteiten en liquiditeitspositie van een voetbalorganisatie met de focus op continuïteit. Bij Triple Group is Luc o.a. betrokken bij bedrijfskundige en financiële begeleiding en genereren van managementinformatie.

Luc richt zich op

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Luc is betrokken bij

Begeleiding aankoop bedrijf & realisatie logistiek centrum

Monitoring bedrijfsprestaties en klankbord voor aandeelhouders