Interim- en transitiemanagement

Interim- en transitiemanagement

Horticoop Technical Services

Triple Group helpt Horticoop Technical Services (HCTS) met strategievorming, de implementatie van de strategie en versterking van de directie om de groei van de organisatie te kunnen beheersen.

Ambities, interne projecten en de huidige groei worden te groot. Directieve ondersteuning is noodzakelijk. Hierin heb ik in Marcel van der Zwan van Triple Group een sterke sparringpartner gevonden die mij hands-on helpt onze doelen te verwezenlijken.

Tom Zwijsen

Aanleiding

In juni 2022 heeft Horticoop een deel van de bedrijfsactiviteiten en medewerkers van het vroegere Codema in Venlo gekocht van de curator na het faillissement van Codema. Per 1 januari 2023 is Horticoop Technical Services (HCTS) verzelfstandigd en zijn de activiteiten en medewerkers vanuit Horticoop B.V. in de nieuwe vennootschap Horticoop Technical Services B.V. ingebracht. Gelijktijdig werd een nieuw ERP-pakket ontwikkeld om vervolgens in mei 2023 te implementeren. Dit alles betekende veel veranderingen voor het bedrijf. Triple Group werd gevraagd om de nieuw benoemde directeur te ondersteunen in de transitie die zou volgen.

Doel

Het doel van de ondersteuning door Triple Group is een sterke, zelfstandige en toekomstbestendige organisatie neer te zetten, die gericht is op groei en die haar klanten kan ondersteunen met het installeren en onderhouden van technische installaties op het gebied van water, elektra, klimaat en werktuigbouw. De nieuwe vennootschap heeft vanuit de aandeelhouder een rendementsdoelstelling meegekregen.

Aanpak

Om de overgang van overname, verzelfstandiging en implementatie van het ERP-pakket te begeleiden is een interim-manager van Triple Group ter ondersteuning van de nieuwe directeur aan de slag gegaan als zgn. transitiemanager. Samen met de directie en MT-leden, en ondersteund door medewerkers van Hillenraad, is er een strategisch plan opgesteld met doelen gericht op continuïteit op lange termijn. De structuur is hierop aangepast en in sommige gevallen zijn (nieuwe) medewerkers aangesteld in hun (nieuw benoemde) functies. Aan de nieuw benoemde kernwaarden wordt inhoud gegeven met als doel de bestaande cultuur aan te passen aan de ambitie van de onderneming. Het nieuwe ERP zal de organisatie meer inzicht geven in de prestaties van diverse activiteiten om op een juiste wijze tijdig bij te sturen.

Resultaat

Inmiddels is Horticoop Technical Services een onderneming met een duidelijke identiteit. In 2023 is het strategisch plan voor de komende drie jaren opgesteld, het nieuwe ERP-pakket is in het voorjaar 2023 geïmplementeerd en per februari 2024 is een tweede nieuwe statutair directeur aangesteld. Triple Group heeft bijgedragen aan de ‘koerswijziging’ en aan de veranderende cultuur. De huidige inbreng van de interim-manager van Triple Group is gericht op doorvoeren en vasthouden van de nieuwe koers in alle geledingen van de organisatie.

Disciplines bij project

Gebiedsontwikkeling

Besturen van ondernemingen

Interim management

Interim-management

Organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Medewerker(s) bij dit project

Elles Zwinkels

Marcel van der Zwan