Begeleiding aankoop bedrijf & realisatie logistiek centrum

Begeleiding aankoop bedrijf & realisatie logistiek centrum

Jongfresh

Triple Group is benaderd voor de begeleiding tot de aankoop van de naastgelegen bedrijven van radijskwekerij Jongfresh, zodat de gewenste groei en een logistiek centrum gerealiseerd kan worden.

Ruud weet zijn kennis en ervaring op het juiste moment in te zetten waardoor er snel stappen gezet kunnen worden.

Erik de Jong

Aanleiding

Ondernemer Erik de Jong van Jongfresh had de ambitie om zijn bedrijf te vergroten en een logistiek centrum te realiseren. Om zijn groeiambities te realiseren zocht hij ondersteuning en aangezien hij Ruud van der Knaap al kende uit het verleden, heeft hij Triple Group gevraagd om begeleiding.

Doel

Het doel van Jongfresh was het bedrijf gefaseerd te laten groeien en daarbij te vernieuwen.

Aanpak

Wij zijn gestart met het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de opdrachtgever, de marktontwikkelingen en de verwachtingen. Vragen als ‘Hoe kan Jongfresh invulling geven aan de behoefte in de markt? Hoe is Jongfresh over een aantal jaren nog steeds relevant? zijn besproken. Onze ervaring is dat de realisatie van ambities als deze mogelijk is door eerst hoofdlijnen uit te zetten en niet op voorhand details te willen uitwerken. Wij treden dan op als sparring partner die ervoor zorgt dat dingen geregeld worden en we halen partijen erbij die daarbij nuttig zijn.

Resultaat

Het areaal van Jongfresh is uitgebreid en vernieuwd. De inrichting van het bedrijfsproces is efficiënter gemaakt. Binnen het bedrijf en op het buitenterrein nu slimmer, sneller en beter gewerkt.

Voor de omgeving is het een grote verbetering dat vrachtwagens in de nieuwe situatie op het eigen terrein opgesteld worden. Dit heeft de verkeersveiligheid aan de Madeweg flink verbeterd.

Disciplines bij project

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Medewerker(s) bij dit project

Luc van der Bij

Ruud van der Knaap