Nieuwbouw DC verwerking en opslag kaas en diervoeder

Nieuwbouw DC verwerking en opslag kaas en diervoeder

Smits Zevenhuizen

Voor Smits Zevenhuizen heeft Triple Group geholpen bij het vervaardigen van het logistiek ontwerp op basis van het aanwezige bouwkundig ontwerp en schetsplan. En doet zij het projectmanagement voor de realisatie van het nieuw te bouwen DC voor verwerking en opslag van kaas en diervoeder.

We hebben het gehele ontwerp hoofdzakelijk zelf uitgedacht, daar weten wij het meeste van. Bij de voorbereiding en tijdens de bouw doen zich opeens een heleboel extra vragen/uitdagingen waar we eigenlijk geen tijd voor hebben. Onze eigen dagelijkse bedrijfsvoering moet ook doorgaan en gaat op dat moment uiteraard voor.

We hebben de bouwbegeleiding uitbesteed aan Triple Group. Als er nu een vraag komt, zetten we die door naar Triple. Zij pakken het op, stemmen even kort af en handelen het af! Volgens ons een absolute must bij een groter project.

Léon en Jan Smits

Aanleiding

Aanleiding voor de nieuwbouw was de ambitie van de broers Jan en Leon Smits van Smits Zevenhuizen voor een nieuw te bouwen pand waarin de bestaande processen van verwerking en kaas en diervoeder vergaand worden geautomatiseerd en gemechaniseerd. Het zeer innovatieve en unieke plan is deels in eigen beheer ontworpen. Triple Group is gevraagd om het plan naar de volgende fase te brengen en te zorgen voor realisatie.

Doel

Het nieuwe DC voor kaas en diervoeder moet een efficiënt centrum worden waar rest- en zijstromen uit de levensmiddelenindustrie wordt verwerkt en klaargemaakt voor verzending. Het moet ruim en flexibel zijn om de toekomstige volumegroei aan te kunnen. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande panden van Smits Zevenhuizen. Bij de overgang van bestaande naar nieuwe huisvesting moeten de processen kunnen continueren.

Aanpak

We startten met een quick scan van het ontwerp van de nieuwbouw. Vervolgens is het ontwerp voor het pand uitgewerkt uitgaande van de logistieke optimale situatie, want het proces is leidend voor een optimaal functionerende operatie.

Vervolgens hebben we aannemers geselecteerd en kon de bouw aanvangen. Tijdens de bouw geven we als directievoerder sturing aan het gehele proces en houden we planning en budget nauwgezet bij, opdat het pand op tijd en binnen budget zal worden gerealiseerd.

Resultaat

Tot dusver loopt alles goed op planning om de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2023 op te leveren.

Disciplines bij project

Logistiek

Logistiek

Projectmanagement

Projectmanagement

Medewerker(s) bij dit project

Dennis Vermeulen

Maarten Veldman

Mirjam Westbroek