Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Tas Paprika

Voor Tas Paprika met vestigingen in Luttelgeest en Zevenhuizen is Triple Group een klankbord voor de directie. Door het bedrijf vooruit te helpen en zelf acties op te pakken.

Goede samenwerking en begeleiding bij nieuwe op te zetten bedrijfsplannen. We hebben één aanspreekpunt, wat zeer constructief en efficiënt werkt.

Onno Tas

Aanleiding

De relatie tussen Tas Paprika en Triple Group is ontstaan doordat het bedrijf groeiplannen had en ondersteuning zocht voor het in goede banen leiden van deze plannen.

Doel

Het doel van onze betrokkenheid is de onderneming beter te laten presteren. En de ondernemers te ontzorgen alsmede de onderneming beter laten presteren.

Aanpak

Onze aanpak is eigenlijk altijd hands-on. Zo hebben we met de directie over de strategie gesproken en vervolgens daar een business plan voor opgesteld. Daarna hebben we er voor gezorgd dat het plan daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Zo overleggen we nu bijvoorbeeld met vaste regelmaat. We zoeken zaken uit, zetten de plussen en minnen op een rij en zorgen voor voortgang. We adviseren dus, maar pakken ook acties op.

Resultaat

Als gevolg van het formuleren van de strategie hebben veel elementen een professionelere vorm hebben gekregen. De juridische- en de organisatiestructuur zijn aangepast en de financiering is geherstructureerd. We hebben een overlegstructuur opgezet en rapportages ingericht voor managementinformatie. Communicatie met de bank is opgepakt.

Ook voor het aardwarmteproject hebben we een overlegstructuur opgezet, zodat de betrokken partners maandelijks constructief en effectief overleg hebben.

Disciplines bij project

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Medewerker(s) bij dit project

Marcel Eek