Strategiebepaling en plan van aanpak

Strategiebepaling en plan van aanpak

Vooraanstaande tuinbouwleverancier

Triple Group helpt een vooraanstaande tuinbouwleverancier bij het bepalen van haar strategie en de doorvertaling van de strategie naar een plan van aanpak.

Aanleiding

De tuinbouwleverancier maakte afgelopen jaren een forse groei door en de verwachting is dat de groei de komende jaren zal doorzetten. Bij de bepaling van de koers voor de toekomst wilde de aandeelhouder graag van gedachten wisselen. Daarom heeft hij Triple Group benaderd om in eerste instantie als klankbord te fungeren.

Doel

Het doel van de exercitie had de ondernemer goed voor ogen: de continuïteit van het bedrijf. Er moest een toekomststrategie bepaald worden die haalbaar is.

Aanpak

Voor het bepalen van de strategie van de tuinbouwleverancier zijn we vlot door de bestaande plannen gegaan. Wat ligt er nu? Aan de hand van gesprekken zijn de visie, de ambities en de kenmerken van het bedrijf geformuleerd. Van daaruit zijn de strategie en de aanpak met concrete acties bepaald.

Resultaat

In samenspraak met de opdrachtgever hebben een strategie voor het bedrijf bepaald voor de komende vijf jaar en wordt het plan van aanpak uitgerold.

Disciplines bij project

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Medewerker(s) bij dit project

Marcel van der Zwan