Sloop laatste kas Honderdland

Momenteel nadert de sloop van de laatste kas van Honderdland in Maasdijk zijn voltooiing. Medio maart zijn alle kassen van het vroegere tuinbouwgebied tussen de Nolweg en de Oranjesluisweg verdwenen. Dan is er vrij baan om het laatste stukje van het nieuwe Honderdland te ontwikkelen. 

Zodra de laatste kas weg is, zal de hoofdweg op Bedrijvenpark Honderdland worden doorgetrokken naar het Maasdijkplein. Dat is positief voor de vele bedrijvigheid op het bedrijventerrein, want daarmee is het terrein van beide zijden optimaal bereikbaar.

Tegen de zomervakantie kan verkeer gebruikmaken van deze weg en in het najaar zal het traject worden voorzien van verlichting, trottoirs en beplanting. Gelijktijdig worden de percelen voor nieuw te vestigen bedrijven bouwrijp gemaakt, zodat de kopers van de laatste percelen kunnen starten met de realisatie van hun nieuwe panden.