Nieuwbouw of verbouw, wat is wijs voor uw onderneming?

Veel ondernemers lopen rond met een bepaald idee en vragen zich af of dat idee haalbaar en/of rendabel is. Door gebrek aan tijd of inzicht slagen ze er niet in om dit uit te zoeken, nog los van de vraag waar ze moeten beginnen. Voor die klanten voeren wij dan een quick scan uit; een analyse op hoofdlijnen met een indicatie voor vervolgstappen die ervoor nodig zijn om het doel te bereiken.

Als u vastloopt in uw huidige pand, geeft zo’n quick scan een nuttig beeld van uw opties. Diverse scenario’s van doorgaan in het huidige pand en overgaan naar een nieuw pand worden naast elkaar gezet, elk onderbouwd met voor- en nadelen en de bijbehorende kostenplaatjes.

Afhankelijk van de specifieke situatie kan een voorstelling worden gepresenteerd van de nieuwe situatie en het nieuwe operationele/logistieke proces.

Met een quick scan kan een idee binnen afzienbare tijd en tegen minimale kosten worden getoetst, zonder meteen een uitgewerkt ontwerp op te starten en adviseurs in huis te halen. Wat Triple Group u na de quick scan presenteert, geeft u concrete handvaten om beslissingen te nemen voor uw situatie.

Bijkomend voordeel is dat door inzicht en objectiviteit quick wins worden aangereikt voor de huidige situatie en/of knelpunten zonder dat grote aanpassingen nodig zijn.

Dus loopt u met een idee rond maar twijfelt u aan de haalbaarheid van uw idee, schroom niet en neem vrijblijvend contact ons op.