Sloop en Nieuwbouw draadfabriek

Sloop en Nieuwbouw draadfabriek

Blok’s Draadvorm

Voor Blok’s Draadvorm heeft Triple Group het gehele traject gecoördineerd tot en met realisatie van de nieuwe fabriek voor de bewerking van metaaldraad op bedrijventerrein Zichtenburg in Den Haag. Inclusief de sloop van de bestaande kantoor- en fabrieksruimte op dezelfde locatie.

Aanleiding

Blok’s Draadvorm liep al geruime tijd met het plan om op het naastgelegen perceel van de bestaande locatie een nieuwe moderne huisvesting te realiseren. Op de bestaande locatie had men voor ogen een pand te realiseren voor verhuur. Hiervoor hebben verschillende marktpartijen meerdere varianten en versies geschetst met voor- en nadelen. Het was zaak structuur in het proces aan te brengen en te zorgen voor goede begeleiding van de opdrachtgever om te komen tot de optimale nieuwbouw. Triple Group mocht deze klus oppakken.

Doel

De drie broers Blok hadden overeenstemming over het beoogde doel; zij wilden een moderne, lichte fabriek met kantoren realiseren. Uitdaging hierbij was dat de nieuwe bedrijfsruimte met kantoren moest komen op de bestaande locatie waarop reeds de bedrijfsactiviteiten van de lopende fabriek plaatsvonden. De kunst was met minimale verstoring van het lopende proces de nieuwbouw te realiseren.

Aanpak

Onze rol van projectmanager is die van spin in het web die de opdrachtgever ontzorgt. We zitten tussen opdrachtgever, gemeentelijke instanties, adviseurs en aannemers. Voor Blok’s Draadvorm startten we met inventarisatie van het voorwerk dat reeds was gedaan. Er lag een pakket van wensen en behoeften van de opdrachtgever en een schets. Aan de hand hiervan hebben we een bouwteam samengesteld van partijen die het beste plan presenteerden. In bouwteamverband is vervolgens het gehele ontwerp uitgewerkt voor de nieuwe fabriek en is een planning gemaakt voor de realisatie waarbij de uitvoering in tweeën is geknipt, zodat de bedrijfsactiviteiten tijdens de bouw konden doorlopen. Vervolgens hebben we aannemers geselecteerd en kon de bouw aanvangen. Tijdens de bouw coördineerden we het gehele proces en hielden we planning en budget nauwgezet bij, waardoor het nieuwe fabriek en aansluitend de verhuurlocatie op tijd en binnen budget zijn gerealiseerd.

Resultaat

Eind 2015 was de nieuwe fabriek operationeel, 3.500 m2 bedrijfsruimte met 600 m2 kantoorruimte. In de naastgelegen nieuwe bedrijfsruimte heeft aansluitend een huurder zijn intrek genomen.

Disciplines bij project

Projectmanagement

Projectmanagement

Medewerker(s) bij dit project

Maarten Veldman