Raad van Advies

Raad van Advies

VG Holding B.V.

Voor VG geeft Triple Group invulling aan de Raad van Advies van VG Orchids en VG Colours door met externe deskundigheid mee te denken en te adviseren over de strategie en lange-termijnbeleid van het bedrijf. Ook komen operationele vraagstukken aan bod.

Het is goed en nuttig (en zeker ook leuk) om samen met Triple Group tot nieuwe frisse ideeën te komen. Soms heeft je bedrijf een andere kijk op de zaak nodig, die kan Triple Group je geven.

André van Geest

Aanleiding

Bij hervorming van de directie van VG in 2014 is het idee ontstaan om een extern klankbord aan te trekken om mee van gedachten te wisselen over ontwikkelingen, vraagstukken en te nemen beslissingen waarmee het bedrijf te maken krijgt. Als adviseur van de directie was Triple Group reeds langdurig bij VG betrokken, waardoor Triple Group werd gevraagd mee te denken over een extern bestuur.

Doel

Het voornaamste doel van een extern bestuur is de betrokkenheid en het advies van een aantal onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen die de directie bijstaan met kennis en ervaring en die zich verbonden voelen het bedrijf. Zodat regelmatig zorgen en lastige vraagstukken van de directie opengelegd kunnen worden en oplossingen aangereikt worden.

Aanpak

Toen VG kenbaar maakte dat zij de mogelijkheid van een extern bestuur aftastte, zijn intern verschillende gesprekken gevoerd om vast te stellen welke behoefte de nieuwe, redelijk onervaren directie VG precies had. VG had behoefte aan een klankbord met specifieke deskundigheid op het gebied van markt, teelttechniek en financiën. Vanuit haar ervaring met diverse vormen van extern bestuur deed Triple Group het voorstel om een Raad van Advies in het leven te roepen. Een Raad van Advies is een orgaan van extern deskundigen, ieder met kennis en ervaring in een ander vakgebied, zodat elke relevante expertise voor het bedrijf in de Raad van Advies vertegenwoordigd is. De Raad van Advies adviseert en is kritisch is over het handelen van de directie zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden. De VG-directie is vrij om adviezen op te volgen en blijft zelf verantwoordelijk voor haar beslissingen. Voor VG is een Raad van Advies gevormd die de directie bijstaat, bestaande uit een markt- en productexpert, een oud-ondernemer uit de sector en een financieel expert vanuit Triple Group.

Resultaat

Reeds jaren komt de Raad van Advies van VG zo’n 10 keer per jaar bij elkaar waarin directie en adviseurs met elkaar de (markt)ontwikkelingen, prestaties en vraagstukken van het bedrijf bespreken. Tijdens beleidsdagen wordt lange-termijnbeleid besproken en wordt de strategie van het bedrijf vormgegeven.

Disciplines bij project

Gebiedsontwikkeling

Besturen van ondernemingen

Medewerker(s) bij dit project

Arie Kruithof

Mirjam Westbroek