Ontwikkeling bedrijventerrein ‘s-Gravenparck

Ontwikkeling bedrijventerrein ‘s-Gravenparck

Ancorel

Voor opdrachtgever Ancorel B.V. doet Triple Group het projectmanagement van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in gemeente Hoeksche Waard.

Als klant word je triple en dwars ontzorgd.

Els Visser

Aanleiding

Vastgoedbedrijf Ancorel B.V. beschikt over een locatie die grenst aan het bestaande bedrijventerrein in ’s-Gravendeel. Ancorel B.V. wil dit terrein tot bedrijventerrein ontwikkelen waarvoor een bestemmingsplanwijziging vereist is. Ancorel heeft Triple Group benaderd voor de ontwikkeling van het terrein in samenwerking met Ooms Makelaardij met oog op de verkoop van de percelen.

Doel

Het ontwikkelen van een perceel met agrarische bestemming naar bedrijventerrein en vervolgens doorontwikkelen naar een bedrijventerrein met grotere percelen omdat hier vraag naar is. Hiermee komt bouwgrond beschikbaar op de schaarse markt en toekomstige kaveleigenaars hun bouwplannen kunnen realiseren.

Aanpak

Bij de start zijn we met de opdrachtgever om de tafel gegaan om vast te stellen wat hij wil bereiken. Op basis daarvan hebben we een voorstel gemaakt voor de inrichting van het terrein. Vervolgens zijn we met de gemeente in gesprek gegaan. Wij kennen de weg en de te volgen procedures bij diverse overheden, doordat wij voor nieuwbouwplannen ook met veel overheden aan tafel zitten.

Resultaat

Voorjaar 2012 is een herzien bestemmingsplan gerealiseerd. Momenteel zijn we met bezig met herontwikkeling voor kavels die in 2023 gereed zijn voor kopers.

Disciplines bij project

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Projectmanagement

Projectmanagement

Medewerker(s) bij dit project

Maarten Veldman

Mirjam Westbroek