Monitoring bedrijfsprestaties en klankbord voor aandeelhouders

Monitoring bedrijfsprestaties en klankbord voor aandeelhouders

Zwethco

Triple Group begeleidt Zwethco op financieel vlak door de prestaties van het bedrijf te monitoren en deze periodiek te bespreken. Tegelijkertijd is Triple Group een sparring partner voor de aandeelhouders over investeringen en de toekomststrategie met als uiteindelijke doel het rendement van de onderneming waar mogelijk te verbeteren.

Goed adviesbureau met goede adviseurs die hun financiële kennis adequaat inzetten.

Ronald van der Lans

Aanleiding

Het bedrijf had behoefte aan financieel inzicht en de interpretatie van ervan. Triple Group is benaderd met de vraag of zij Zwethco hierbij kon helpen.

Doel

Het doel van de begeleiding is het rendement van Zwethco waar mogelijk te verbeteren.

Aanpak

Voorwaarden voor het kunnen geven van goede financiële begeleiding zijn een klik, vertrouwen en openheid van zaken. We hebben gezamenlijk met de opdrachtgever doelen bepaald en stappen geformuleerd om zo het rendement te verhogen. We hebben de organisatie beter weten te structureren en we geven handvatten bij het bepalen van de toekomstvisie en de planning.

Resultaat

Met medewerking van de opdrachtgever hebben we de organisatie beoordeeld en iets anders ingericht, zodat processen beter verliepen. Er is financieel inzicht bereikt bij de eigenaren. Zij hadden al wel focus op de onderneming, maar ze hebben nu ook meer grip op hun bedrijf.

Disciplines bij project

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Medewerker(s) bij dit project

Annet Hooijmans

Marcel van der Zwan