Inzicht en grip ondanks grillige energiemarkt

Voor de glastuinbouwondernemers die hun energiebehoefte nog niet op voorhand hadden ingekocht, zijn het onzekere tijden. De gas- en elektratarieven zijn naar zo’n extreem hoog niveau gestegen, dat een positieve exploitatie moeizaam of helemaal niet te realiseren is. Zo’n situatie brengt veel onzekerheid met zich mee. Als je niet oppast, heeft dat zijn weerslag op de teelt en dus de productie.

Triple Group begeleidt ondernemers intensief bij het in beeld brengen van de financiële consequenties door flexibele financiële begrotingen voor het resultaat en voor de liquiditeit op te stellen. Met een goed overzicht krijgt de ondernemer meer grip op de situatie. Door middel van inzicht in de energiebehoefte en de verwerking van in het exploitatieoverzicht en het liquiditeitsoverzicht, kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend. Daardoor worden break-even posities zichtbaar en kunnen diverse energiestrategieën worden bepaald. Dat zorgt voor rust bij de ondernemers, zodat hij zich meer kan focussen op de teelt en het realiseren van zijn begrote producties.