Bedrijven met een Raad van Advies presteren beter

Heeft u behoefte aan een klankbord om vraagstukken en ontwikkelingen binnen en buiten uw bedrijf te bespreken? Dan kan een Raad van Advies (RvA) uitkomst bieden. Slechts 1 op de 20 middelgrote bedrijven in Nederland maakt gebruik van een RvA. Onderzoek laat zien dat bedrijven die gebruikmaken van een RvA betere resultaten behalen. Zij groeien sneller en/of presteren financieel beter. Daarom is het nuttig meer over een RvA te weten!

Een RvA is een groep onafhankelijke vertrouwenspersonen die de directie van een bedrijf bijstaat met waardevolle kennis, ervaring en een netwerk en die zich verbonden voelt met het succes van de organisatie. Een knappe definitie, maar voor wie is een RvA en wat doet een RvA nu eigenlijk? Een RvA zit met regelmaat met de directie aan tafel om in een open sfeer de lastige vraagstukken van de directie van een bedrijf te bespreken. Dat kan zijn een keer per maand of kwartaal, net wat wenselijk is. De personen die zitting hebben in de RvA, meestal 3 en maximaal 5 personen, hebben elk kennis en ervaring in een ander vakgebied, zodanig dat elke relevante expertise voor het bedrijf in de RvA vertegenwoordigd is.

Doordat RvA-leden niet werkzaam bij het bedrijf en onafhankelijk zijn, kunnen vraagstukken openlijk door de directie binnen de RvA worden neergelegd. De RvA geeft advies en ondersteuning bij het aanpakken van de vraagstukken vanuit kennis en ervaring én reikt oplossingen aan door u in contact te brengen met nuttige personen uit hun netwerk. Bovendien zijn de RvA-leden kritisch over het handelen van de directie zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden. Zoals de naam zegt, de Raad van Advies adviseert. De directie is vrij om adviezen op te volgen en blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij neemt. Dit maakt dat een RvA snel, eenvoudig en relatief goedkoop te organiseren is. Zo heeft u als ondernemer een eigen ‘club van wijze mannen’ en/of vrouwen!

Toegevoegde waarde van een RvA op een rij

  • Vaste ervaren gesprekspartners met objectieve kijk op uw bedrijf
  • Waardevolle kennis en ervaring
  • Toegang tot een interessant netwerk voor uw vraagstukken
  • Vertrouwen van leveranciers en financiers, immers een RvA kijkt mee
  • Snel, eenvoudig en relatief goedkoop op te richten

Oprichten van een Raad van Advies

Wie er zitting neemt in de RvA, bepaalt u zelf. Dit kunnen kundige (oud-)ondernemers of relaties uit uw netwerk zijn. Van belang is dat u erop kunt vertrouwen dat de RvA-leden eerlijk zijn in hun opinie en advies en niet belemmerd worden door een eventuele vriendschappelijke relatie die u met hen heeft. Zorg ervoor dat RvA-leden elkaar aanvullen, derhalve dat de achtergrond en expertise divers is en liefst ook, dat elke relevante expertise voor het bedrijf in de RvA vertegenwoordigd is.

Ondanks de adviserende rol van RvA-leden is het goed om de afspraken met de RvA-leden vast te leggen in een overeenkomst. Hierin kan ook de vergoeding voor de RvA-leden worden vastgelegd; dat is een vast bedrag per maand of jaar voor hun betrokkenheid en inzet voor het bedrijf.

Triple Group is ervaren in het organiseren en samenstellen van een Raad van Advies. Bovendien nemen verschillende functionarissen van Triple Group zelf zitting in een RvA. Verder kent Triple Group ook de andere vormen van strategische bestuur goed, zoals Raad van Commissarissen, STAK of (interim-)directie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten wisselen, neemt u dan contact op met Ruud van der Knaap r.vanderknaap@triple-group.nl, 06-23534931 of Marcel van der Zwan m.vanderzwan@triple-group.nl, 06-53781510.

Het oprichten van een Raad van Advies is uw overweging waard!