Creation: Free Design

Strategisch besturen

Elke organisatie is gebaat bij een goed bestuur. Steeds vaker stelt een bedrijf een extern bestuur aan dat de organisatie ondersteunt bij strategiebepaling, toezicht, beheer en als klankbord. Zo’n club van mentoren voegt daadwerkelijk waarde toe aan het bedrijf dankzij kennis en ervaring en het houdt de directie van de organisatie scherp.

Triple Group neemt voor diverse opdrachtgevers plaats in haar

  • Raad van Advies
  • Raad van Commissarissen
  • STAK
  • Directie