Creation: Free Design

Project management

Door veranderingen in de markt, groei of bundeling van goederenstromen besluit u om nieuwbouw te plegen of te verbouwen. Dit kan zijn een bedrijfspand, bijv. een distributie- en/of verpakkingscentrum, en/of een kantoorgebouw. Het proces om te komen tot realisatie vergt van uw organisatie veel energie en kennis van zaken die meestal niet beschikbaar is.

Triple Group neemt u alle zorg uit handen en is de bindende factor tussen opdrachtgever, autoriteiten en andere partijen. Wij adviseren en coördineren tijdens het gehele proces van het eerste idee tot aan realisatie. Wij ontzorgen u compleet.

Om een goede en effectieve communicatie te bereiken zet Triple Group een strakke projectstructuur op en voert zij directie met als doel het project op tijd en binnen budget uit te voeren. Hierbij werken we volgens een stappenplan dat wordt afgestemd op het unieke project:

  1. Onderzoeks-/PvE-fase
  2. Ontwerp-bouwvoorbereidingsfase
  3. Aanbesteding-contractfase
  4. Uitvoeringsfase

 
Dit alles in nauw overleg met u als opdrachtgever. Wij zijn voor u de spin in het web.