Creation: Free Design

Logistics

Onze kracht ligt in het transparant maken van omvangrijke processen, interne stromen en strategische vraagstukken. De oplossingen die we samen met de opdrachtgever uitwerken zijn praktisch uitvoerbaar, duurzaam, efficiënt en hebben bovenal een korte terugverdientijd.

Door het uitvoeren van een quickscan in uw organisatie en op de werkvloer zijn wij in staat in een korte tijd de vinger op de zere plek te leggen. Vervolgens stellen wij in overleg de opdrachtgever de vervolgstappen vast. Dit kunnen zijn:

  • Data-analyse
  • Programma van Eisen
  • Logistieke concepten
  • Investeringsbegrotingen
  • Exploitatieoverzichten
  • Evaluatie en advies


Uiteindelijk leidt dit tot het meest efficiënte logistieke proces.