Creation: Free Design

Interim management

De glastuinbouwsector is dynamisch en er is volop sprake van schaalvergroting, samenwerking, internationalisering en professionalisering. Veel individuele ondernemers hebben behoefte aan begeleiding om de veranderingen in de sector die van invloed zijn op hun bedrijf het hoofd te bieden.

De interim manager van de Triple Group is ingewijd in de sector. Hij helpt de ondernemer om de organisatie de strategische veranderingen te ondergaan. Bijvoorbeeld door een turn-around te realiseren. Hij zorgt dat de onderneming en de ondernemer weer in hun kracht komen. Het uiteindelijke doel is dat de onderneming weer gezond en winstgevend wordt.