Creation: Free Design

Paprikakwekers praten over samenwerking

Dinsdagmiddag 13 maart waren een kleine twintig paprikakwekers op bezoek bij akkerbouwbedrijf Novifarm in Numansdorp, de agrarisch ondernemer 2017. De groep van ondernemers van grote, middelgrote en kleinere paprikabedrijven liet zich door Novifarm-vennoot Dik Kruijthoff informeren over het unieke samenwerkingsverband dat Novifarm in de akkerbouw heeft.

Een korte keten met regie bij de telers

Dik Kruijthoff vertelde hoe Novifarm vanuit de vroegere situatie van vijf afzonderlijke ondernemers nu gezamenlijk de grond van vijf bedrijven met een totaal areaal van ca. 800 hectare zeer succesvol exploiteert.

Na de toelichting van Dik Kruijthoff gaf Patrick Zwaan van Raboresearch een presentatie over de visie van Rabobank over samenwerkingsverbanden in de glasgroententeelt. De macro-economische ontwikkelingen op gebied van consument, afzet en productie kwamen daarbij aan bod. Triple Group ziet veel raakvlakken met de sierteelt en de groentesector waar vergelijkbare bewegingen gaande zijn.

Strategische keuzes bieden perspectief

Tot slot hebben de deelnemers onder leiding van Triple Group gediscussieerd over de toekomst van hun eigen ondernemingen de mogelijkheden tot samenwerking die zij voor hun eigen bedrijf verder kunnen ontwikkelen.  Tijdens de discussies tussen de deelnemers kwam duidelijk naar voren dat het onderwerp samenwerking in de keten topic is. Vrijuit is gesproken over kansen. De gemene deler was dat de bedrijven die strategische keuzes maken en de regie strakker in handen nemen het beste perspectief hebben naar de toekomst toe.

Bewustwording van nut en noodzaak van samenwerken

‘De markt vraagt naar knowhow over de aanpak en organisatie binnen samenwerkingsverbanden. Ondernemers kunnen en willen wel, maar weten niet hoe. Feitelijk nemen wij de ondernemers aan de hand bij het opzetten en inrichten van de samenwerkingsorganisatie en we begeleiden ze waar dat nuttig en wenselijk is. Daar is Triple Group goed in,’ vertellen Marcel van der Zwan en Marcel Eek van Triple Group. Op vraag van verschillende tomatenkwekers organiseerde Triple Group medio 2017 enkele succesvolle bijeenkomsten voor tomatenkwekers in het kader van samenwerken. ‘We zijn de hele dag met de verschillende schakels in de keten in gesprek, dus we weten wat er speelt. En we hebben natuurlijk de agrarisch ondernemer van 2017 in ons midden: Novifarm,’ aldus Marcel Eek.

18 03 13 Pres marktontw ME 640x480