Creation: Free Design

Novifarm Agrarisch Ondernemer van het jaar 2017

Samenwerkingsverband Novifarm van vijf Zuid-Hollandse akkerbouwfamilies is donderdag 30 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017. De jury erkende het samenwerkingsverband van vijf families vanwege het ijzersterke, toekomstgerichte concept. “De organisatie is geniaal, en vormt een voorbeeld in de sector. De families delen hun portemonnee en kennis,” aldus de jury.

Vijf akkerbouwbedrijven hebben één gezamenlijke exploitatie, waarin materieel en mensen worden gedeeld. Grond en gebouwen zijn eigendom van de bedrijven zelf. Enkele vennoten van Novifarm die dit succesvolle model hebben uitgewerkt, zijn tevens actief binnen Triple Group. Triple Group wil dit samenwerkingsmodel ook implementeren in de glastuinbouw.

Ondanks de schaalgrootte met 750 hectare is de dagelijkse organisatie vlak. Novifarm zet volop in op techniek. Het bedrijf is in de ogen van de jury een voorloper op gebied van precisielandbouw. “De ondernemers weten tot op de vierkante meter, tot op het uur nauwkeurig hoe het bedrijf in elkaar steekt. De efficiëntie in arbeid en kapitaal is enorm. De opbrengsten zijn top.”

Novifarm organiseert de keten vóór en achter het bedrijf. De focus is gericht op de markt, getuige de verkoop van aardappelen in Bram's frites-concept. “De vennootschap draait financieel uitstekend. Solvabiliteit en rentabiliteit op eigen vermogen zijn hoog.” Triple Group is er trots op dat zij een rol heeft gespeeld bij de realisatie van dit uniek samenwerkingsverband.

Novifarm 1

Novifarm 3