Annet Hooijmans

Sinds 2018 als freelancer werkzaam voor Triple Group op het gebied van financiële administratie en veel regelzaken die hierbij komen kijken. Naast het werk voor Triple Group vervult Annet de rol van officemanager en financieel-administratieve kracht bij verschillende bedrijven.

Annet richt zich op

Bedrijfskundige en financiele begeleiding

Bedrijfskundige en financiële begeleiding

Gebiedsontwikkeling

Besturen van ondernemingen

Interim management

Interim-management

Annet is betrokken bij

Monitoring bedrijfsprestaties en klankbord voor aandeelhouders

Monitoring bedrijfsprestaties en klankbord voor aandeelhouders